Hjælp

Think Green

50.000
ton genbrugsplastik

Siden 2005 har Lenovo brugt mere end 50.000 ton genbrugsplastik. Når Lenovo anvender genbrugsplastik i nye produkter, sparer det ikke kun energi og naturressourcer, der ellers skulle bruges på at fremstille ny plastik - det afleder også plastik fra deponeringsanlæggene. Nogle af Lenovos produkter indeholder mere end 50 % genbrugsplastik fra forskellige kilder, f.eks. brugte vandbeholdere og kasseret it-udstyr.

35% lavere CO2-aftryk ved ny lodningsproces

Da blybaseret loddemateriale blev udfaset i starten af 00’erne, måtte elektronikindustrien skifte til et loddemateriale med et større indhold af tin, hvilket kræver højere temperaturer under lodningsprocessen. I 2017 opfandt Lenovo en lavtemperatur-lodningsproces (LTS), der kan bruges ved 180 grader i stedet for 250 grader. Dette medfører en årlig reduktion af deres CO2-udledning på 6.000 tons, hvilket svarer til et 35 % lavere CO2-aftryk.

Solenergi kan reducere CO2-udledningen med 6.000 tons årligt

Lenovo har forpligtet sig til at installere lokale vedvarende energiproduktionskilder, hvor det er muligt. Deres solenergifaciliteter omfatter i øjeblikket anlæg til solopvarmning af vand i Beijing og Huiyang samt solenergianlæg i Shanghai og Hefei. Tilsammen producerer disse anlæg næsten 6 megawatt, og de kan potentielt reducere CO2-udledningen med 6.000 tons årligt.

100% bionedbrydeligt emballage af bambus og sukkerrør

Siden 2017 har Lenovo brugt en ny innovativ emballage, som er lavet af bambus og fibre fra sukkerrør, der er 100 % bionedbrydelig. Når Lenovo bruger biobaseret emballage, kan de reducere deres emballageforbrug, affald og CO2-udledning. Lenovo fokuserer fortsat på at anvende flere genbrugte og genanvendelige materialer i deres emballage, reducere størrelsen på emballagen og øge brugen af bulk- og genanvendelige emballageløsninger.

Sådan mindsker vi vores logistiske miljøpåvirkning

Lenovo optimerer løbende deres logistikprogrammer og stræber efter at anvende den miljømæssigt mest ansvarlige måde til forsendelse af deres produkter. Lenovo samarbejder med EcoTransIT World – som er et af verdens bedste værktøjer til beregning af CO2-udledning i forbindelse med logistik. Og de udforsker mulighederne for konsolidering under havtransport for at reducere antallet af containere, der sendes ud af deres produktionsfaciliteter i Kina.

250.000 tons computerudstyr er blevet genanvendt siden 2005

Lenovo har forpligtet sig til genbrug i alle dele af deres virksomhed for at mindske mængden af affald og beskytte miljøet. Lenovo har programmer og forbedringsaktiviteter for alt fra batterier til udtjente produkter og energi til emballering, herunder strenge krav til tredjepartsleverandører og kontrol af deres processer. Siden 2005 har Lenovo behandlet mere end 250.000 tons computerudstyr til genanvendelse og genbrug gennem deres kontraherede serviceudbydere.

Lenovo CO2 Offset Services

Som den første i branchen tilbyder Lenovo CO2 Offset Services til kunder, der ønsker at tilkøbe CO2-kompensation for deres PC-produkter. Dermed kan virksomheder bidrage til at reducere CO2-udslippet. CO2-kompenseringen bliver inkluderet ved køb, og kræver ikke yderligere fra kundens side af.